E.S. Hizmetleri
01 Ocak 2021

Bakanlığımızca, 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında SKS Evde Sağlık Seti hazırlanmıştır.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’nin amacı, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızda kalite düzeyinin uluslararası alanda en üst düzeye taşınması, dolayısı ile hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda Karabük Evde Sağlık Hizmetleri tarafından kullanılmak üzere hazırlanan formlar ekte sunulmuştur.

EVDE SAĞLIK LOGO ile ilgili görsel sonucu

ÇAĞRI MERKEZİ  

444 38 33

83812,evde-saglik-hizmetleri-koordinasyon-merkezidocx_002.png
83812,evde-saglik-hizmetleri-koordinasyon-merkezidocx_003.png

1-KALİTE YÖNETİMİ.docx
2-RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx
3-İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ TALİMATI.docx
4-EĞİTİM YÖNETİMİ.doc
5-MALZEME CİHAZ YÖNETİMİ .docx
6-TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ .docx
7-SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI.docx
8-HASTA DENEYİMİ.docx
9-HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ.docx
10-AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU.docx
11-Hasta Dosyası Kontrol Formu.docx
12-Araç Kilomettre ve Takip Formu.xlsx
13-EY.FR.04 HASTA VE HASTA YAKINI EĞİTİM KAYIT FORMU .pdf