T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü 2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası

Güncelleme Tarihi: 31/05/2019

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge çerçevesinde; İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık tesislerinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmet Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personele yönelik 10/06/2019-12/07/2019 tarihleri arasında "2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası" ilan edilmiş olup, İlan Metni ile Münhal Yerler listesi Müdürlüğümüzün internet adresinden (www.yozgatism.saglik.gov.tr) duyurulmuştur.