Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü 2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası
31 Mayıs 2019

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge çerçevesinde; İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık tesislerinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmet Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personele yönelik 10/06/2019-12/07/2019 tarihleri arasında "2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası" ilan edilmiş olup, İlan Metni ile Münhal Yerler listesi Müdürlüğümüzün internet adresinden (www.yozgatism.saglik.gov.tr) duyurulmuştur.