Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Avrupa’ya Açılıyor...
04 Ekim 2018

Demografik değişimler incelendiğinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun artışı açık bir şekilde görülmektedir. Konuyu bölge düzeyinde incelediğimizde ilimizde yaşlı nüfusun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. İlimiz genelinde hastanelerde yatan hastaların % 75’e yakını yaşlı hastalardan oluşmaktadır. Bu durum hasta ve yaşlı bakımı konusunda nitelikli eleman gereksinimini daha da artırmaktadır. 
Bu gereksinimden yola çıkılarak ilimizde hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerini daha da iyileştirme, hasta ve yaşlı bakımının önemi konusunda farkındalık oluşturma, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizin mesleki ve dil eğitimlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca Ulusal düzeyde hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesine ve bu konuda farkındalık düzeyinin artırılmasına katkı sağlamayı planlamaktayız. 
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü olarak Erasmus + ”Öğrencilerimizin Avrupa’da Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı’’ isimli projemizi Karabük İl genelinde sağlık meslek lisesi öğrencilerimize yönelik hazırladık. Öğrencilerimiz gruplar halinde Almanya'da (Gelsenkirchen şehrinde), hasta ve yaşlı bakımı alanında tecrübesi bulunan bir bakım merkezinde üç (3 ) hafta süre ile staj çalışmalarına katılacaklardır. Öğrencilerimize hasta ve yaşlı bakımı konusunda yeterli düzeyde mesleki yetkinlik kazandırmak, ülkemizde ve Avrupa iş gücü piyasasında istihdam edilebilirliğini iyileştirmek başlıca amaçlarımızdandır.
Proje’nin hazırlanma ve uygulanma sürecinde Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Çocuk Gelişim Uzmanı Elif KORKMAZ, Uzman Psikolog Abdulkadir ILGAZ ve Sosyal Hizmet Uzmanı Songül ATAŞ görev almaktadırlar. Projenin uygulama süresi 1 Ekim 2018 ile 1 Ekim 2019 tarihleri arasında belirlenmiş olup, uygulama çalışmaları başlamıştır. İlimize hayırlı olmasını diliyoruz.


  • DSCF5018.JPG
  • DSCF5017.JPG