Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi
26 Ekim 2018

İLGİLİ YAZI EKİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCELELEME EĞİTİMİNE KATILMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 Mesul Müdür Sertifikası aslı / Biyosidal ürün uygulama izni olan firmalarda çalışanlar sertifika aslının İl Sağlık Müdürlüğü'nde olduğuna dair ilgili Müdürlükten alınan yazı ve sertifikanın bir örneği,

 "Mesul Müdür Sertifikası Belge Güncelleme Ücreti" olarak Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Ziraat Bankası Merkez Ankara Şubesi / Ankara TR29 0001 0025 3300 0010 0063 99 IBAN hesabına eğitimcinin ad/soyadının ve mesul müdürlük güncelleme için yatırıldığına dair114 TLmakbuz aslının,

 Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisinin,

 Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisinin,

 Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf'ı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 Eğitim esnasında eğitim salonu, yemek, kırtasiye, alet, ekipman vb. giderlere ait kişi başı 70 TL ücretin Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisine (HEKİMEVİ) ödeme yapacaklarının bilinmesi hususunda.