26 Ekim Hasta Hakları Günü
26 Ekim 2018

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Bugün 26 Ekim Hasta Hakları Günü. Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir.  Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Hasta Hakları Nedir?

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Tüm halkımızın Hasta Hakları Gününü kutlar, sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni ederim.

Haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız veya hizmet aldığınız sağlık kuruluşunuzda sorun yaşıyorsanız hastaneniz hasta hakları birimine başvurabilirsiniz.

Dr. Ahmet SARI

İl Sağlık Müdürü