Sağlık Turizmi Eğitimi Projemiz onaylandı.
28 Kasım 2018

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek programı kapsamında hazırlanan Sağlık Turizmi Eğitimi Projemiz onaylandı.
Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacı ile Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan '' Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik'' doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızca; Türkiye genelinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsü verilmiş sağlık tesislerinde gerek yetişmiş insan kaynağı gerekse kaliteli sağlık hizmet sunum potansiyeli bulunması sebebi ile sağlık turizmi kapsamında hizmet sunulabileceği düşünülmektedir.
Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, teknik düzenleme yapmak, standartları belirlemek ve bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırmanın yanısıra sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak Karabük İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilgi ve görev alanlarımız arasındadır. 
Bu çerçevede Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek programı kapsamında ilimiz sağlık personelleri arasından belirlenecek 80 kişiye 4 grup halinde Sağlık Turizmi Eğitimi verilmesi için Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Turhan SARICI tarafından hazırlanan projemiz uygun görülmüş olup teknik destek talebimizin karşılanabilmesi için BAKKA ile kurumumuz arasında 21.11.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.