İl Tüberküloz Kontrol Kurulu Toplantısı
31 Aralık 2018

          İl düzeyinde tüberküloz kontrol hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; 2006/78 sayılı genelgeye istinaden; İl Sağlık Müdürü başkanlığında, kamu hastaneleri genel sekreteri/yöneticisi, bulaşıcı hastalıklardan sorumlu Uzman, Valilik Temsilcisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilisi, İl Jandarma Komutanlığı görevlisi, tüberküloz il koordinatörü, toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimleri, kamu-özel sağlık kurum/kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan'' İl Tüberküloz Kontrol Kurulu'' 07.12.2018 tarihinde toplanmıştır. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet SARI adına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sedat ÖZDEMİR başkanlığında,  Verem Savaş Dispanseri Hekimi Dr. Seda GÖKKAYA, tüberküloz hakkında genel bir sunum yapmıştır. İlimizde Tüberküloz kontrol hizmetlerinin İl genelinde kesintisiz yürütülmesi ve güçlendirilmesine yönelik oy birliği ve çokluğuyla kararlar alınmıştır.