Boş Lojman İlanı Hk.
09 Ocak 2019

İLAN

LOJMAN TALEPLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA METNİ

 

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Karabük Merkez ve İlçelerimizde Toplum Sağlığı Merkezlerine ait lojmanlar bulunmaktadır.

Söz konusu kamu konutlarında bulunan lojmanların tahsislerinin yapılması ile ilgili Bakanlığımız Müsteşarlık Makamının 21.09.2012 tarih ve 21492 - 2012/35 sayılı genelgesinde belirtilen esaslar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerinde çalışan personellere müracaat etmeleri halinde kamu konutlarının (lojmanların) sıra tahsisli olup, ilgili lojmanların tahsisinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen lojman başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte boş lojman listesine göre lojman talebinde bulunan personel 17/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat etmeleri durumunda lojman talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

İlgililere duyurulur.

Lojmana başvuru şartları;

1- İl ve İlçe Merkezlerindeki sıra tahsisli konutlara öncelikle; İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde kadrolu olan ve bu kuruluşlarda bir fiil çalışan personel başvurabilecektir. Bu madde kapsamında gerekli tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş konut kalması halinde, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ve diğer personel bu boş konutlar için başvuru yapabilecektir.

2- İl ve İlçelerdeki İl Sağlık Müdürlüğü personelinin başvuruları birlikte alınacak, konut tahsisinde herhangi bir ayırım gözetilmeden Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. İl merkezindeki personel il merkezindeki konutlara, ilçe merkezindeki personel ise ilçe merkezindeki konutlara başvuruda bulunabilecektir.

3- İl ve İlçe Merkezlerindeki sıra tahsisli konutlar, 657 sayılı Devlet Memurları kanununda sayılan hizmet sınıflarına göre tahsis edilecektir.

  

Hizmet sınıfları :

Sağlık Hizmetleri Sınıfı : Hekim

Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı : Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyeni personelini kapsar.

Genel İdare Sınıfı Hizmetleri : Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan memurları kapsar.

Teknik Hizmetler Sınıfı : Teknik Hizmetler sınıfında bulunan memurları kapsar.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı : Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan memurları kapsar.

Not: Hizmet sınıfları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu baz alınarak hazırlanmıştır.

Lojman talepleriniz için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 17/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Lojman Başvuru Evrakları

1- Lojman talep dilekçesi,

2- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı),

3- Mal Bildirim Beyan Formu, (İmzalı)

4- Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

5- Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri,

6 - Aile Yardım Bildirimi Formu (Onaylı)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KARABÜK MERKEZ VE BAĞLI İLÇELERDEKİ BOŞ LOJMAN DURUM ÇİZELGESİ
S.NO:LOJMANIN BULUNDUĞU YERM²'siDURUMU
1Ovacık Toplum Sağlığı Merkezi 2 nolu lojman66.60 m²Kaloriferli
2Eskipazar Toplum Sağlığı Merkezi 1 nolu lojman100 m²Kaloriferli
3Kahyalar (Pirinçlik) Sağlık Evi 1 nolu lojman80 m²Sobalı
4Kahyalar (Pirinçlik) Sağlık Evi 2 nolu lojman80 m²Sobalı
5Kahyalar (Pirinçlik) Sağlık Evi 4 nolu lojman90 m²Sobalı

EKLER

Lojman Kişi Formu.docx
Dilekçe.doc
5 Sayılı Cetvel.doc