Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi
06 Şubat 2019

Müdürlüğümüzce Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 11-12-13 Şubat 2019 tarihleri arasında Denizli Sağlık Müdürlüğü Sosyal tesisler eğitim salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi yapılacaktır.

Müracaatların, eğitim tarihinden önce Denizli Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimine dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Dilekçe ekinde diploma fotokopisi (en az ilkokul diploması), nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi kurs kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu bulunacaktır.

NOT: Ücretler T.C. Halk Bankası Kaleiçi Denizli Şubesi Denizli Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Hesabı adına Iban No:  TR76 0001 2009 3190 0005 0000 16 hesaba 161 TL Para yatırılacak ve Banka dekontuna kişinin Adı Soyadı TC numarası veya vergi numarası belirtilerek (yazdırılacak) yatırılacaktır.


(Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti 15 TL, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti 146 TL dir.)