KKKA Hastalığı
20 Mart 2019

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) önemli halk sağlığı sorunlarına yol açan ve ölümle sonuçlanabilen viral bir zoonozdur. Hastalık başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşmakta olup hastalığa yönelik eğitim çalışmalarının yürütülmesi ve farkındalık oluşturularak korunma önlemlerinin alınmasının sağlanması amacıyla 19.03.2019 tarihinde saat:10.00'da Müdürlüğümüz toplantı salonunda İlimiz Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik  KKKA Hastalığı Eğitimi verilmiştir.

KKKA Bilgi Notu (2019).docx