Sürekli İşçi Alımı İtiraz ve Nihai Sınav Sonuçları
10 Nisan 2019

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan mülakat sınav sonuçları 02.04.2019 tarihinde açıklanmıştı.

Sınav sonuçlarına ilişkin adaylar tarafından yapılan itirazlar ilgili Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeye ilişkin itiraz sonuçları yayınlanmış olup, başvuru sahiplerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Söz konusu sınavda başarılı olan ve ASİL olarak belirlenen adayların 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında aşağıdaki linkte belirtilen atamaya esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmesi gerekmektedir. YEDEK olarak belirlenen adaylar ise belirtilen süre içerinde herhangi bir evrak teslimi yapmayacaklardır. ASİL olarak belirlenen ancak belirtilen süre içerisinde evrak tesliminde bulunmayan veya teslimi yapılan atamaya esas belgelerin değerlendirilmesi sonucunda eksiklik tespit edilen aday olması durumunda, ASİL adayın yerine YEDEK olarak belirlenen adaylardan 1.sırada olandan başlanarak evrak teslimi istenecektir.

Ayrıca nihai sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır. Konu ile ilgili tüm iş ve işlemler Bakanlığımızca belirlenen Sınav ve Atama İşlemleri Takvimi doğrultusunda yürütülmektedir.

İtiraz Değerlendirme Sonuçları.pdf
ATAMAYA ESAS BELGELER.pdf
Açıktan Atama Başvuru Formu.docx
Mal Bildirim Formu.doc
Takvim.pdf

Nihai Sınav Sonuçları;

Biyomedikal Cihaz Teknol. Servis Destek Elemanı Sınav Sonuç Listesi_Ek-9.pdf
Elektirikçi (Genel) Sınav Sonuç Listesi_Ek-9.pdf
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Sınav Sonuç Listesi_Ek-9.pdf
Bilgisayar Sistem Kur.Bak.Onr.Arz.Gid. Elamanı Sınav Sonuç Listesi_Ek-9.pdf
Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi(Lisans) Sınav Sonuç Listesi_Ek-9.pdf
Veri Girişi Kontrol İşletmeni Sınav Sonuç Listesi_Ek-9.pdf
Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi(Önlisans) Sınav Sonuç Listesi_Ek-9.pdf
Ambulans Sürücüsü Sınav Sonuç Listesi_Ek-9.pdf