Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi SHS Harici Personelin İllerarası Atama Kurası
31 Mayıs 2019

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 7. maddesine istinaden, 2019 yılı İller Arası Haziran-Temmuz Dönem Tayini için İlimize ait münhal kadroları bildirir liste ile alınan Komisyon Kararı ekte gönderilmiş olup ayrıca (http:www.denizlisaglik.gov.tr) internet adresimizde ilan edilmiştir.