87. DHY MÜNHAL KADROLARI AÇIKLANDI...
27 Haziran 2019
İlimizde son 2 ay içerisinde Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanan veya sınava hazırlık gerekçesiyle görevlerinden istifa eden pratisyen hekimlerimiz  nedeniyle acil servislerimizde geçici görevlendirmelerle hizmet sürdürülmektedir. Ancak hekim sayımızın kısa süre içinde hızla azalması nedeniyle Bayır Mahalle Semt Polikliniğimiz bünyesinde hizmet veren acil ünitemize Temmuz ayı için pratisyen hekim görevlendirmesi yapılamamıştır. Semt Polikliniğimizde Göz Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Dahiliye branşlarında poliklinik hizmetlerimiz ve yataklı servis hizmetimiz devam etmektedir.  87. DHY Kurası ile atanacak hekimlerimiz göreve başlar başlamaz Bayır Mahalle'de ki acil ünitemize tekrar pratisyen hekim görevlendirmesi  yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.