EKİP Portal Uygulaması Duyuru Yönetimi Hakkında Genel Bilgilendirme
08 Temmuz 2019


Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal uygulaması üzerinden duyuru paylaşımı yapabilmek ve gönderilen duyurular ile ilgili bildirim alabilmek için öncelikle uygulamaya en az bir kez giriş yapmış olmak gerekmektedir. EKİP Portal’e http://ekipportal.saglik.gov.tr adresinden giriş yapılmaktadır, ayrıca EKİP Portal mobil uygulaması Android işletim sistemli cihazların 6.0 ve üzerindeki sürümlerinde, iOS işletim sistemli cihazların 9 ve üzerindeki sürümlerinde çalışmaktadır. Google Play Store ve/veya AppStore dan “EKİP Portal” ya da “Ekip Sağlık” anahtar kelimeleriyle aratıldığında, arama sonuçlarında görüntülenmektedir.
EKİP Portal duyuru modülü ile aşağıdaki unvanlara sahip kullanıcılar, hiyerarşiye bağlı kalacak şekilde altındaki kullanıcıları ya da kullanıcı gruplarını seçerek duyuru paylaşımı yapabilmektedir. Örneğin; Bakanlık Merkezde Daire Başkanı unvanına sahip kullanıcılar; İl Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı unvanlarına sahip kullanıcılara/kullanıcı gruplarına duyuru iletebilmektedir. Sistemde duyuru mekanizması; her unvanın, hiyerarşik olarak altında kalan unvanlara duyuru yapabileceği şekilde tasarlanmıştır.
1. Bakan
2. Bakan Yardımcısı
3. Genel Müdür = Strateji Geliştirme Başkanı =Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürü=TİTCK Kurum Başkanı
4. Genel Müdür Yardımcısı= Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdür Yardımcısı=TİTCK Kurum Başkan Yardımcısı
5. Daire Başkanı
6. İl Sağlık Müdürü
7. Başkan
8. Başkan Yardımcısı
9. İlçe Sağlık Müdürü
10. Baştabip
11. Baştabip Yardımcısı
12. Müdür
13. Müdür Yardımcısı
Duyurular, kullanıcılara hem e-posta yolu ile hem de EKİP Portal Duyuru sayfasından iletilmektedir. Duyurular iletildikten sonra, duyuruyu paylaşan kullanıcıya okundu/okunmadı bilgisi gösterilmektedir.
2
B. EKİP Portal Uygulaması Duyuru Yönetimi Kullanımı
1. http://ekipportal.saglik.gov.tr adresinden uygulamaya giriş yapılır.
2. Ana sayfada bulunan duyuru ikonu tıklanarak “Duyurular” sayfası açılır.
3
3. Duyurular sayfasında bulunan “Yeni Duyuru” butonuna tıklanır.
4. “Yeni Duyuru” sayfasında Duyuru paylaşmak istediğiniz kişi veya rol adını yazarak seçim yapılır. Bu alanda sistem tarafından hiyerarşi kontrolü yapılmaktadır, hiyerarşiye bağlı kalacak şekilde duyuru paylaşmak istediğiniz kullanıcı grubunun adını (örneğin; daire başkanı) ya da sadece kullanıcının adını yazarak seçim yapabilirsiniz. Duyurunun kime gönderileceğini, konusunu ve içeriğini yazdıktan sonra “Gönder” butonuna tıklanır.
4
5. Gönder butonun tıklandıktan sonra, duyuru paylaşımın gerçekleştiğine dair “Duyurunuz başarıyla gönderilmiştir.” şeklinde bilgi mesajı gösterilir.