Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Eğitimi
26 Ocak 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanımı Usıl ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesine istinaden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire  Başkanlığı tarafından 2020 yılı Mart ayında Mesul Müdürlük Eğitimi Planlanmaktadır.

Planlanacak Eğitime katılacakların 17.12.2019 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir. Eğitime kayıt için istenen bilgi ve belgelerin web adresinde duyurulacaktır.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1-Dilekçe (Valilik Makamından havaleli)

2-Diplama Fotokopisi onaylı

3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN ŞARTLAR

Mesul müdür

MADDE 8 – Mesul müdürlük için hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olunması zorunludur.