Uzman Erbaşlara Yönelik İlk Yardım Kursu
18 Mayıs 2017


     İlimiz Safranbolu 125. Jandarma Alay Komutanlığında, kursiyer uzman erbaşlara 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, 7 Temmuz 2017 tarihine kadar toplam 154 (11 grup) kişiye Müdürlüğümüzce sertifikalı ilk yardım eğitimi verilmesi planlanmıştır. 
Söz konusu eğitimde uzman erbaşların özellikle icra edecekleri görev özelliklerine göre karşılaşabilecekleri durumlar olan; Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalar, Yanık, Donma, Sıcak Çarpması, Kırık Çıkık, Burkulma Zehirlenme, Hayvan Isırmaları boğulmalar vb. konularında bilgi ve becerilerinin artırılması ve herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlayıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilk müdahaleyi yapabilmesi için gerekli donanım bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

       Bu kapsamda; 27 Nisan 2017 tarihinde, İlimiz Safranbolu 125. Jandarma Alay Komutanlığına Müdürlüğümüzce ziyarette bulunulmuş olup, İlk yardım Eğitiminin verileceği salonda yerinde incelemeler yapılmıştır.