Müdürlüğümüz ile Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı
18 Mayıs 2017

 
Bakanlığımız Yaşama Yol Ver Projesi ile ilgili olarak, Müdürlüğümüz ile Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Toplumda 112 bilincinin oluşturulması, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla ilkokul öğrencilerine(1-2-3 ve 4. sınıf)yönelik İlimiz ve ilçelerimizde bulunan 60 okulda uygulanmak üzere hazırlanan sunum ve video gösterilerinin yer aldığı eğitime ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapılmıştır.

            Bu protokolün konusu; İlimizde bulunan (ilçeler dahil) ilkokul çağındaki çocukların 112 konusunda duyarlılıklarının ve bilgi seviyelerinin arttırılarak, koruyucu önlemleri kullanma becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda;

•        112 Acil sağlık Hizmetlerinin görevleri, kurulum amaçları hakkında bilgi vermek,

•        112 Acil numarasının hangi durumlarda, nasıl aranılacağı konusunda bilgi vermek,

•        112 Acil Çağrı hattının gereksiz aranmasını önlemek,

•        Trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konusunda farkındalık oluşturmak,

•        Ambulans ve ambulans ekipmanları konusunda bilgilendirmek hedeflenmiştir.

         Bakanlığımızca başlatılan ve ilimizde müdürlüğümüzce yürütülen "YAŞAMA YOL VER" medya kampanyası çerçevesinde ilkokul öğrencilerilerinde 112 bilincinin oluşturulması, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik hazırlanmış olan video gösterileri sunulmakta ve ambulans tanıtımı yapılmaktadır.

            Sunum sonunda tüm çocuklarımıza bilgilendirici broşür ve promosyon (kalem, silgi,etiket) dağıtılacak, broşürleri evde anne, baba ve kardeşleri ile paylaşmaları istenecektir. Yerde yatan kazazedeye nasıl ve hangi ekipman kullanılarak müdahale edildiği, hasta ve yaralıyı ambulansa nasıl alındığı şeklinde bir ilkyardım canlandırması yapılarak çocuklarımıza ani yaralanma ya da kaza anında nasıl doğru müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterilecektir.