Yapımı Devam Eden Yatırımlar
13 Nisan 2022

OVACIK ENTEGRE DEVLET HASTANESİ (10 YATAKLI )

Bakanlığımız yetkililerince yerinde yapılan inceleme neticesinde mevcut ASM ve TSM’ nin bulunduğu alana (yaklaşık 3200 m²), arsanın şekli nedeniyle inşaatın sığmayacağı belirlenmiştir. Bunun üzerine mevcut alanın hemen yanındaki yaklaşık 5.000 m²'lik arsanın kamulaştırması yapılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından Bakanlığımıza 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmiştir. Bakanlığımız tarafından zemin etüdü ve proje çalışmaları tamamlanarak yapım ihalesi Bakanlığımız tarafından yapılmış olup 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalanarak 15.01.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.İşin süresi 500 (beş yüz) gündür.SAFRANBOLU YENİMAHALLE 5-6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 ASHİ

Safranbolu İlçesi Tepeceviz Mevkii Yeni Mahalle 608 ada 173 parselde 2588.81 m² arsa üzerindeki mevcut binaların yıkım kararı alınmıştır. Arsaya ait tevhid, terk ve ifraz çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni oluşan parselin Bakanlığımıza tahsisi yapılmıştır. Mevcut tip projenin arsaya uymaması sebebiyle özel mimari proje hazırlanmıştır. Belediyeye ön izin başvurusu yapılmış olup Belediye Mimari Estetik Kurulundan onaylanmıştır. Projeler ve yaklaşık maliyet çalışmaları bitirilmiş olup, Bakanlığımızca onaylanmıştır. İhalesi 16.02.2021 tarihinde Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır. Sözleşme bedeli 3.373.000 TL dir. Belediyeden yıkım ruhsatı alınarak yıkım gerçekleştirilmiştir. Halen inşaat imalatları devam etmektedir. 2022 Ocak ayı içerisinde bitirilmesi beklenmektedir. 


KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESI 5000 EVLER EK HASTANE BINASI

vKarabük Üniversitesinden inşaat halinde teslim alınan ve revize projeleri tamamlanan, 11.843 m^2 kullanım alanına sahip ek hastane binasında;
•Acil Servis,
•Laboratuvar,
•Görüntüleme merkezi (Bilgisayarlı tomografi, röntgen, USG),
•15 adet poliklinik,
•Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yataklı servisi,
•Psikiyatri yataklı servisi ve sosyal donatılar yer alacaktır.
v Toplam Yatak Sayısı : 76

İlimiz  Merkez İlçe Bulak Köyü (5000 Evler Bahçelievler Mahallesi), 124 Ada  2 parselde 5278 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde Karabük Üniversitesine ait yüksekokul inşaatının yapım işlerinin beklemede olması ve bölgede artan nüfusa bağlı olarak gelişen sağlık tesisi ihtiyacı nedeniyle kaba inşaat aşamasında olan binanın revize proje hazırlanarak sağlık tesisine dönüştürülmesi amacıyla bahse konu taşınmaz ve üzerindeki kaba inşaatın Bakanlığımıza bedelsiz devir edilmesi hususundaki talep Üniversite yönetimi tarafından uygun görülmüştür.

  Bu kapsamda İlimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından, imar planında resmi kurum alanında kalan taşınmazın, Karabük Üniversitesine olan tahsisi kaldırılmış ve  kaba inşaatın revize edilerek sağlık tesisi olarak kullanılmak üzere Bakanlığımıza 2 (iki) yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. Belediyeye imar değişikliği için başvuru dosyası hazırlanmış olup, uygun görülmüştür.

  Bakanlığımız tarafından, talebimiz üzerine psikiyatri ile fizik tedavi poliklinik ve yataklı servislerini, diğer branş polikliniklerini ve acil servisi içeren hastane binası projesi hazırlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 23.03.2021 tarihinde ihalesi yapılmış, sonuçlanmasının akabinde  16.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 25.574.000 TL olup işin süresi 600 gündür. 25.11.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yapı denetimi Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.
2222.jpg
1111111.jpg
11111111.jpg
9.jpg