2017 Yılı Haziran -Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değişikliği İlanı
28 Şubat 2018

         
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Yer Değişikliği Yönergesine istinaden 2017 Haziran-Temmuz  Dönemi İller Arası Yer Değişikliği  Atamaları hakkında Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne ait boş kadrolara  http://bolu.ism.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.