İlimizdeki Haşere İlaçlama firmalarının denetimi yapıldı.
16 Nisan 2020

04.07.2000 tarihli ve 30821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında; İlimizde faaliyette olan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere  karşı Biyosidal Ürün Uygulaması yapan işyerleri kurumumuzca denetlenmiştir.