Dezenfektan Uygulamalarına Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
22 Nisan 2020

Ülkemizin içinde bulunduğu COVİT-19 kaynaklı olağanüstü durum nedeniyle virüs ile mücadele bazı illerde dezenfektanların amacı dışında kullanıldığı, dezenfeksiyon tünelleri

yapıldığı insanların bu tünellerde dezenfekte edildiği, havadan dronlar kullanılarak ortam

dezenfeksiyonu yapıldığı basın yayım organlarından ve Bakanlığımıza gelen başvurulardan

anlaşılmaktadır.

Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılma ve denetimleri Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine

göre yapılmaktadır. Ruhsatlı biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları Biyosidal Ürünlerin

Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenmiş olup,Bakanlığımızca yürütülmektedir. Dezenfektanlar ruhsatlandırılırken aktif maddenin kullanım alanları etki mekanizması ve ürün tipleri dikkate alınmaktadır.

Bakanlığımızca bugüne kadar dezenfeksiyon tünellerinde insanların doğrudan temas

edeceği hiçbir ürüne ruhsat verilmemiştir. Nitekim Bakanlığımız tarafından oluşturulan bilim

kurulu uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarına dezenfeksiyon işlemi

uygulandıktan sonra yarım saat havalandırılması (dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda

kullanılmalı ve sonrasında yarım saat kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır.)

gerektiğini bildirmişlerdir. Ruhsatlı ürün etiketi üzerinde yer alan zararlılık ve önlem ifadeleri

ile kullanım talimatı ayrı bir önem kazanmakta, amacı dışında kullanılan ürünler insan

sağlığını tehdit etmekte, havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine neden olabilmektedir.

 

Bu nedenle dezenfektan uygulaması yapılırken;

 

1-Bakanlığımızdan Biyosidal Ürün Ruhsatı ve onaylı etiketi olan ürünlerin kullanılması,

2-Ruhsat ve etikette yer alan kullanım talimatlarına göre uygulama yapılması,

3-Ürün etiketinde belirtilen gerekli önlemler alındıktan sonra gerekirse kişisel koruyucu

ve donanım kullanılarak ürünlerin uygulanması,

4-Kapalı alanlarda ortam dezenfeksiyonu yapılması halinde yarım saat ortam

havalandırıldıktan sonra insanların kullanımına açılması,

5-Eğer ürün, araç ve cihazlar ile ev, ofis, sokak, cadde, vb yerlere uygulanacaksa

öncelikli olarak bu alanda yaşayan insanların uzaklaştırılması, daha sonra uygulama

yapılması, insanların doğrudan üzerine gelecek şekilde her ne surette olursa olsun

dezenfeksiyon tünel ve benzeri uygulamalara başvurulmaması gerekmektedir.

Izinli_Biyosidal_Urunler_Listesi.pdf

Dezenfektan Uygulama_Ustyazi.pdf