2020 Yılı Yaz Stajı Hakkında Duyuru
01 Temmuz 2020

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımızda staj yapacak öğrencilerin  sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara bağlı bulaş riskini arttırabilecek olmaları nedeniyle; stajyer öğrencilerin sağlığı  ve güvenliği de göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüz ve bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda stajların (Yaz stajı, Lisans Tamamlama, Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözlem Çalışmaları ve Uygulama Eğitimleri) normalleşme süreci tamamlanıncaya kadar Karabük Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.06.2020 tarih ve 2020/71 sayılı kararı ile ertelenmiştir.