3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası
03 Eylül 2020

   Halk Sağlığı Haftasının Teması Çocukluk Çağı Taramaları Oldu

   Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

   Çocukluk Çağı Taramaları Bilgi Notu