10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ
09 Ekim 2020

2020 YILI TEMASI:

HER ZAMAN VE HERYERDE HERKES İÇİN RUH SAĞLIĞI:

DAHA FAZLA YATIRIM VE DAHA FAZLA ERİŞİM

 

 

Bu sene tüm dünya, milyonlarca insanın ruh sağlığını da etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle küresel olarak eşi görülmemiş bir sağlık önceliği yaşamaktadır. Dünya virüsü kontrol altına almak ve çözüm bulmak için mücadele ederken, yaşanan endişe, korku, izolasyon, sosyal mesafe ve kısıtlamalar belirsizlik ve duygusal sıkıntıları artırmaktadır.

 

Şu an dünya çapındaki salgınında etkileriyle dünya genelinde ruh sağlığı alanındaki ihtiyaçlar daha da artmıştır. Dünya çapında 450 milyon insan, ruhsal bozukluklarının yanı sıra sağlık problemleri ve engelleriyle yaşamlarını sürdürmektedir.(DSÖ Dünya Sağlık Raporu, 2001). Her dört kişiden biri hayatlarının bir aşamasında ruhsal bir bozukluktan etkilenirken, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları, toplam küresel hastalık yükünün%13'ünü oluşturmaktadır (DSÖ, 2012). Dünya Sağlık Örgütü (2018), tüm dünyada her 40 saniyede bir kişinin intihar ederek öldüğünü belirtiyor. Bu, her yıl intihar sonucu ölen 800.000'den fazla insanı temsil ediyor ve bu, savaş ve cinayet nedeniyle ölenlerin toplamından daha fazla. Ölümle sonuçlanan her intihar için intihar girişiminde bulunan daha fazla insan var. Her intihar, aileleri, toplumu ve tüm ülkeleri etkileyen ve geride kalan insanlar üzerinde uzun süreli ve yıkıcı etkileri olan bir trajedi oluşturur. Bu kasvetli tablo, ruh sağlığına her zamankinden daha fazla öncelik verilmesini gerektiriyor.

 

Mevcut küresel acil sağlık durumu altında hiç kimsenin ruh sağlığı hizmetinden mahrum bırakılmaması gerekir. Psikososyal destek ve ruh sağlığı ulusal planları, COVID-19 salgınının ruh sağlığı sonuçlarını ve vatandaşlar üzerindeki etkisini ele almalıdır. Ülkemizde Mart 2020 tarihinden bu yana etkisini gösteren COVID-19 salgın sürecinde erişilebilir ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanabilmesi için 81 ilimizde pandemi psikososyal destek planlama ve çalışmaları yapılmıştır.

 

 

Covid 19 Döneminde Herkes İçin Erişilebilir Ruh Sağlığı Çalışmalarımız ve il faaliyetlerimiz:

 

 Pandemi Ulusal Eylem Planında psikososyal destek hizmetleri ve nasıl verilmesine ilişkin bir dizi düzenleme yer almaktadır. COVID-19 ile mücadele kapsamında 18 Mart 2020 tarihinde, 81 ilde psikososyal destek hizmeti verecek telefon hatları kurulmuş ve hizmet verilmeye başlanmış ve 30 Mart 2020 tarihinde 81 ilin tamamında psikososyal destek hatları aktif hale gelmiştir

      

           İlimizde Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulan Psikososyal Danışmanlık Destek Hattı olarak kullanılan 0 370 433 31 26 dahili (1158, 1152, 1161) telefon numaraları ile bugüne kadar 610 vatandaşımıza hizmet edilmiştir. Halihazırda Psikososyal Danışmanlık Destek Hattımız hizmet vermeye devam etmektedir.