Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması
06 Temmuz 2017

    Bakanlığımızca Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusundaki mevcut durumun katılımcıların bildirimine dayalı verilerin yanı sıra fiziksel ve biyokimyasal ölçümler (kan ve idrar) ile de desteklenerek belirlenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile"Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması"  (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri) çalışması yürütülmektedir.

    
15 yaş ve üzeri bireylerde yapılacak olan araştırmanın saha çalışması Temmuz ayı içersinde ilimizde  yürütülecektir. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup anketörler tarafından yüz yüze görüşmeler, sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecektir.