BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİM SINAVI DUYURUSU
01 Mart 2021

Biyosidal Uygulama eğitimlerinde yaşanan gecikme sebebi ile 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında online
olarak yapılması planlanan sınavın 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Katılımcılara duyurulur.
Biyosidal Ürün Uygul_Ustyazi_329a4dc6-52c1-4c76-bc01-f7faf9ff0415.pdf