2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Ataması İlan Metni
30 Nisan 2021

2021 NİSAN-MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI İLAN METNİ VE TAKVİMİ

 Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl içi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge gereğince; Müdürlüğümüz ve bağlı Birimlerinde 2021 Nisan-Mayıs Dönemi için, İl İçi atama yapılması uygun görülen münhal kadroların listesi ekte yayımlanmıştır.

 Söz konusu atama başvuruları ile ilgili olarak;

 1-Kura takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Müracaatlar personelin görev yaptığı birimlere, Atama ve Nakil Talep Formu ve hizmet puanını gösterir güncel Bakanlığımız Kişisel Veri Bankasından alınan hizmet puan belgesi ile birlikte başvurmaları ile (evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırılarak) gerçekleştirilecektir. Müracaatların yapıldığı birimler müracaat evraklarını en geç 17/05/2021 tarihi saat 16:00’a kadar Müdürlüğümüze resmi yazı ekinde elden teslim edeceklerdir.

 2- Müracaat edecek personel son başvuru tarihi itibari ile kadrosunun bulunduğu birime en az 2 (iki) yıl önce atanmış olmalıdır.

 3- Kura son başvuru tarihi itibariyle (07/05/2021) aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

 4-Müracaatı kabul edilerek ataması yapılan ve sonrasında bu atamasından feragat eden personel bir yıl süre ile il içi atamalara müracaat edemeyecektir.

5- Ücretsiz izinde olan (doğum, askerlik vb.) ve sözleşmeli statüde çalışan personelin (4924 hariç) başvuruları kabul edilmeyecektir.

 6-Tayin talebinde bulunup atanmaya hak kazanan ve atama tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir. Yine bu personelde bir yıl süre ile il içi atamalara müracaat edemeyecektir.

 7- 4924 Sayılı Kanun kapsamında  sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ataması yapılmayacaktır.

 8- Yerleştirmeler öncelikle tercih sırasına bakılarak, 01.01.2021 tarihine göre hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması halinde, tercih sıralaması önce olan personelin, bu durumunda aynı olması halinde hizmet süresi fazla olan personelin  talebi öncelikle değerlendirilecektir. Sonuçlar değerlendirilmesine müteakip 21/05/2021 tarihinde Müdürlüğümüzün https://karabukism.saglik.gov.tr/ web sitesinden duyurulacaktır.

 KURA TAKVİMİ

 

S.NO

TARİH

AÇIKLAMA

1

03/05/2021

MÜRACAATLARIN YAPILMASI

 

07/05/2021

 

2

17/05/2021

 

MÜRACAAT EVRAKLARININ EN SON MÜDÜRLÜK EVRAK

 

 

KAYIT BİRİMİNE TESLİMİ

3

18/05/2021

YERLEŞTİRME KOMİSYONU DEGERLENDİRME SÜRECİ

 

20/05/2021

 

4

21/05.2021

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

 

MÜNHAL KADROLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ---- MUNHAL KADROLAR.xlsx