İlaç İmhaları Hakkında Duyuru
02 Eylül 2021

Miadı geçmiş uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaçların rastgele imha edilmelerinin önlenmesine yönelik uygulamalar önemli olup, gerek çevre gerekse ekonomiye geri kazandırılabilirlik açısından kaynakların gereksiz yere kullanımları ve başka kaynakların yok olmasını ortadan kaldırılmak suretiyle hem bu ilaçların gelişigüzel imha edilmesi ile gereksiz, bilinçsiz atıkla çevreyi kirletilmeyerek ekonomik kaynakların tüketilmesi önlenmeli; hem de bu ilaçların kaçağa kaymadan, suistimaline mahal verilmeden, kötüye kullanımları önlenerek imha edilmeleri sağlanmalıdır.

Kullanım süresi dolan ve tehlikeli atık kapsamında değerlendirilen renkli reçeteye ve kontrole tabi olan ilaçları, Kontrole Tabi Maddelerin İmhası Hakkındaki Talimatnameye uygun şekilde hazırlanarak 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.
İlgili kuruluşların bilgisine önemle rica olunur.

İlaç İmhaları Hakkında Üst Yazı.pdf