Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Kursları İçin Sıralama Belirlemeye Esas Kayıt Başvurusu
04 Ekim 2021

ÖNEMLİ BİLGİ:
30.09.2021 saat: 10.00'da başlayan başvurularımız 10 grup olarak alınmış olup, gerekli başvuru sayısına ulaşılmıştır. Konu ile ilgili eğitim süreçleri müdürlüğümüz tarafından başvuru sahiplerine iletilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesinin 4785 sayılı kanunla değişik 5.fıkrasına dayanılarak Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından yürütülmektedir.

 • Başvuruları kabul edilen kursiyerlere eğitim başlangıç tarihi ve yeri Müdürlüğümüzce bildirilecektir.
 • Pandemi şartları nedeniyle diğer kursiyerlerimizin sağlığını riske atmamak için, başvuruda bulunanların, başvuru esnasındaaşı takvimini tamamlamış olması gerekmektedir. Aşı takvimini tamamlamamış kursiyerlerden eğitimin başlangıcından itibaren haftada 2 kez PCR test sonucu istenecektir.
 • Pandemi şartları nedeniyle iller arası hareketliliğin azaltılması için il dışından başvuru kabul edilmeyecek olup ilimizde ikamet etme şartı aranacaktır.
 • Kursa katılacak kursiyerler kontenjan dâhilinde kabul edilecek olup kayıt için gerekli evraklar sadece başvurusu kabul edilenlerden istenilecektir.
 • Kursiyer kontenjanı, 1 grup için 12 kişi olup ilk gruba dâhil edilemeyen kişiler başvuru sırasına göre ilerleyen tarihlerde açılacak olan gruplara dahil edilecek ve Müdürlüğümüz tarafından kendilerine bilgi verilecektir.

 

Başvurusu kabul edilen kursiyerlerden  kayıt için istenecek evraklar:

 • Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe (Müdürlüğümüzden verilecektir.)
 • 4 adet Fotoğraf
 • İkametgah ilmuhaberi
 • Trafik Zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağı örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
 • Aşı kartı ( e-nabız ve ya HES uygulamasından temin edilecektir) veya kurs başlangıcından itibaren haftada 2 kez PCR test sonucu

Eğitim ücreti ( 2021 yılı için 2.100,00 TL)  yatırıldığına dair makbuz

Not: Eğitim ücretini ödemeyenler eğitime dâhil edilmeyecektir.