2021 Ekim- Kasım Dönemi İl İçi Tayin Talep Duyurusu
21 Ekim 2021

2021 EKİM - KASIM DÖNEMİ İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI İLAN METNİ VE TAKVİMİ

 

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl içi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge gereğince; Müdürlüğümüz ve bağlı Birimlerinde 2021 Ekim-Kasım Dönemi için, İl İçi atama yapılması uygun görülen münhal kadroların listesi ekte yayımlanmıştır.

 

Söz konusu atama başvuruları ile ilgili olarak;

 

1-Kura takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Müracaatlar personelin görev yaptığı birimlere, Atama ve Nakil Talep Formu ve hizmet puanını gösterir güncel Bakanlığımız Kişisel Veri Bankasından alınan hizmet puan belgesi ile birlikte başvurmaları ile (evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırılarak) gerçekleştirilecektir. Müracaatların yapıldığı birimler müracaat evraklarını en geç 28/10/2021 tarihi saat 10:00’a kadar Müdürlüğümüze resmi yazı ekinde elden teslim edeceklerdir.

 

2- Müracaat edecek personel son başvuru tarihi itibari ile kadrosunun bulunduğu birime en az 2 (iki) yıl önce atanmış olmalıdır.

 

4- 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan ve 3(üç) yılını doldurması nedeniyle kadroya geçişi sağlanan personelden, kadroya geçiş tarihinden itibaren 27/10/2021 tarihi itibariyle 1 yılını doldurmayan personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

 

3- Kura son başvuru tarihi itibariyle (27/10/2021) aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

 

         4-Müracaatı kabul edilerek ataması yapılan ve sonrasında bu atamasından feragat eden personel bir yıl süre ile il içi atamalara müracaat edemeyecektir.

 

5- Ücretsiz izinde olan (doğum, askerlik vb.) ve sözleşmeli statüde çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

6-Tayin talebinde bulunup atanmaya hak kazanan ve atama tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir. Yine bu personelde bir yıl süre ile il içi atamalara müracaat edemeyecektir.

 

8- Yerleştirmeler öncelikle tercih sırasına bakılarak, 01.07.2021 tarihine göre hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması halinde, tercih sıralaması önce olan personelin, bu durumunda aynı olması halinde hizmet süresi fazla olan personelin  talebi öncelikle değerlendirilecektir. Sonuçlar değerlendirilmesine müteakip 03/11/2021 tarihinde Müdürlüğümüzün https://karabukism.saglik.gov.tr/ web sitesinden duyurulacaktır.

 

 KURA TAKVİMİ

 

S.NO

TARİH

AÇIKLAMA

1

22/10/2021

MÜRACAATLARIN YAPILMASI

 

27/10/2021

 

2

28/10/2021

 

MÜRACAAT EVRAKLARININ EN SON MÜDÜRLÜK EVRAK

 

 

BİRİMİNE İLGİLİ BİRİMLERCE TESLİMİ

3

01/11/2021

YERLEŞTİRME KOMİSYONU DEGERLENDİRME SÜRECİ

 

02/11/2021

 

4

03/11/2021

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI


2021 YILI EKİM - KASIM İL İÇİ DÖNEM TAYİNİ MUNHAL KADROLARI
S.N.BİRİMUNVANIBRANŞIMÜNHAL KADROLAR
1Karabük Eğitim ve Araştırma HastanesiHemşireYok2
2Karabük Eğitim ve Araştırma HastanesiEbeYok1
3Karabük Eğitim ve Araştırma HastanesiSağlık MemuruTıbbi Sekreter1
4Karabük Eğitim ve Araştırma HastanesiSağlık TeknikeriTıbbi Sekreter1
5Karabük Eğitim ve Araştırma HastanesiSağlık MemuruLaboratuvar1
6Karabük Eğitim ve Araştırma HastanesiSağlık TeknikeriLaboratuvar1
7Merkez 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuSağlık Memuruİlk ve Acil Yardım1
8Merkez 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuSağlık Teknikeriİlk ve Acil Yardım1
9Merkez 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuSağlık Teknikeriİlk ve Acil Yardım1
10Eflani İlçe Entegre Devlet HastanesiHemşireYok1
11Eflani İlçe Entegre Devlet HastanesiSağlık Memuruİlk ve Acil Yardım1

MUNHAL KADROLAR ekim kasım.xlsx
il-ici-tayinformuxls.xlsx