Tableti, Telefonu Bırak Doğaya Can Kat
12 Kasım 2021

11.11.2021 tarihinde Müdürlüğümüz ve İl Orman Müdürlüğü işbirliği ile..
GELECEĞE NEFES DÜNYAYA NEFES
Tableti, Telefonu Bırak Doğaya Can Kat
Dünyada yaşanan değişim ve ilerlemenin büyük etkeni olan teknolojik gelişmelerden,
en etkili şekilde faydalanmak için toplumların sürekli bir yarış içinde oldukları görülmektedir.
İnsan yaşamında bilişim teknolojilerinin (tablet, bilgisayar, akıllı telefon ve internet) yeri iyi
bilinmekte olup, geçirdiğimiz pandemi sürecinde birçok alanda daha önem kazanmıştır.
İnternet ve teknolojik araçların bu faydalarının yanında kontrolsüz, aşırı kullanımı ile
yeni bir bağımlılık türünün gelişmesine neden olduğunu biliyor muydunuz? Dijital oyun,
çevrimiçi kumar, internet, sosyal medya gibi bağımlılıklar, teknolojik araçlarla kontrolsüz
zaman geçirilmesi sonucunda, aşırı ve zararlı kullanıma yol açması ardından
gelişebilmektedir.
Davranışsal bağımlılık denilen bu tür bağımlılıklar; davranışı bırakmada kontrol kaybı,
davranış hakkında zihinsel meşguliyet, hayattaki rol sorumlulukları yerine getirememe, iş
başarısında/akademik başarıda düşmeye yol açmaktadır. Hayatta görülen zararlarına ve
kayıplarına rağmen o davranışı sürdürme istediği vardır.
Peki davranışsal bağımlılık nasıl başlar? Nedenleri nelerdir? Yenilik, yeni durumları
keşfetmek, heyecan, merak uyandırma, sorunlardan kaçma, sıkıntıları gidermek, hayattaki
başarısız durumları telafi etmek, sanal ortamda başarılı olabilmek için, statü ve güç elde
etmek, arkadaş ortamında saygınlık, hayranlık kazanmak gibi nedenlerle beyindeki ödül
sistemi bozulur.
Ayrıca günümüzde çocuklar, yaşamlarının erken döneminde teknolojiyle gelişigüzel
tanıştırılmaya başlanmıştır. Bilişim teknolojileri çocuğu biyolojik, psikolojik ve sosyal
yönlerden etkilemektedir. Toplum temelli çalışmalarda, bebeklik ve erken çocukluk
döneminde uzun süre televizyondan, tabletten ve telefondan içerik seyretmenin çocuğun dil,
bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gecikmelere yol açtığı ve ileri dönemde
bağımlılık gelişimine zemin hazırladığı görülmüştür.
Bu nedenlerle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun, teknolojinin
bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik edilmesi, bu konuda bilgilendirilmesi, aşırı ve
zararlı teknoloji kullanımının önlenmesi, bu konuda psikolojik danışmanlık hizmetlerine
erişimin sağlanması, ayrıca sunulan hizmetlerin toplum tarafından bilinirliğinin artırılması
“2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem
Planı” çalışmaları kapsamındadır.
Davranışsal Bağımlılıkları önlemede bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması,
çocukların ve gençlerin psikososyal becerilerinin güçlendirilmesi açısından kurumlar arası iş
birliği ile yürütülen çalışmalar önem arz etmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalara
katılım ve önerilerin dikkate alınması konusunda anne babalara da önemli rol ve
sorumluluklar düşmektedir.

 • 13ddd7b9-4365-434e-b8bb-72f32f1737d5.jpeg
 • 8e1f95b8-70be-4996-8934-a47c0a5f2147.jpeg
 • 03cbff51-c18b-4bca-85f1-c5c55f4286a6.jpeg
 • 06a4ef4c-239a-4a15-8595-9bb9dbd04563.jpeg
 • 6d9b2088-794d-4a36-bb0f-6330a7d71945.jpeg
 • 9aeaa890-10dd-4d45-b3d0-17ebc376f386.jpeg
 • 28f6a6c4-da20-48af-adc6-4ead54913ae0.jpeg
 • accba523-54cf-4718-8f78-13d01b744a83.jpeg
 • b4523a9c-6012-4c14-a0ee-c0054a0400c5.jpeg
 • bac276ea-be79-4972-8184-70e0e8628c17.jpeg
 • e6009f21-531b-4dcb-8b4f-bfbfc61f0f83.jpeg