4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ STATÜYE MÜRACAAT EDEN HEKİMLERİN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
17 Kasım 2021

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ STATÜYE MÜRACAAT EDEN HEKİMLERİN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI-2021-KASIM AYI.pdf
Müdürlüğümüz toplantı salonunda 18.11.2021 Perşembe günü saat 14:00'da yapılacak 4924 Kura çekimine kuraya katılmaya hak kazanan hekimler istekleri halinde katılabileceklerdir.