Madde Bağımlılığı - Davranışsal Bağımlılıklar ile İntiharı Önleme ve İntihar Farkındalığı Eğitimi
09 Mart 2022

Madde Bağımlılığı: Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi; bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, aynı etkiyi elde edebilmek için giderek alınan madde miktarının artırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumudur.

Davranışsal Bağımlılık ise, Alkol ya da uyuşturucu gibi bir madde olmadan, kişinin belli bir davranışı yaparak rahatlama ve huzur hissetmesi, başka bir deyişle “ödül almasıdır.” Davranışın ödüllendirici özelliği zaman içerisinde bu davranışa bağımlılık geliştirilmesine zemin hazırlar. Madde bağımlılığında olduğu gibi, bağımlı olunan davranışı sürekli gerçekleştirme arzusu vardır. Her türlü bağımlılıkla mücadelede olduğu gibi davranışsal bağımlılık ile mücadelede de en önemli unsur kişinin farkındalığıdır.

Dikkate alınması gereken diğer bir halk sağlığı sorunu ise intihardır. Her yıl 800.000’den fazla kişi intihar sonucu hayatını kaybetmekte ve bu sayının 25 katı kadar da intihar girişiminde bulunulmaktadır. Bu veriler göstermektedir ki intihar ciddiye alınması gereken önemli bir meseledir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz personelleri olan Sosyal Çalışmacı Erdem ÜNAL, Sosyal Çalışmacı Fatih ATALAY tarafından ‘’Madde Bağımlılığı ve Davranışsal Bağımlılıklar’’ konusunda; Psikolog Ersin SUSOY tarafından ‘’İntiharı Önleme Eğitimi ve İntihar Farkındalığı’’ konusunda Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gören 317 öğrenciye koruyucu önleyici eğitim faaliyetleri kapsamında eğitim verilmiştir.


  • IMG_7479.JPG
  • IMG_7473.JPG
  • IMG_7471.JPG
  • IMG_7447.JPG
  • IMG_7439.JPG