2017 Haziran - Temmuz İller arası Atama ve Yer Değişikliği
09 Ekim 2017

2017 HAZİRAN –TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İLAN METNİ                                                                                
 Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 24.03.2015 tarih ve 2442 Sayılı Yönergesine istinaden; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde ”Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7. Maddesi” doğrultusunda; 657 sayılı D.M.K.’ nın 4. Maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde görev yapan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personel” in iller arası 2017 yılı Haziran-Temmuz Dönemi Atama ve Yer Değişikliği Tayin Talepleri 01.06.2017 -30.06.2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.

              BAŞVURU ESASLARI

  1. Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Atama ve Yer Değişikliği tayini başvuruları 01.06.2017 tarihinde başlayıp 30.06.2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
  2. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (Bir) yıl çalışmış olması ve asaleti tasdik edilmiş olması şartı ile haklarında adli ve idari yönden bir soruşturma olmaması durumunda başvuruları kabul edilecektir.
  3. Son başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veya  herhangi bir nedenle (askerlik, doğum,vb.) ücretsiz izinde olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  4. Müracaatlar 30.06.2017 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup, inceleme ve değerlendirme yapılarak, ataması uygun görülen personelin Atama Kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılacaktır.
  5. İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.
  6. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak, sehven değerlendirmeye alınmış ve nakli uygun görülenlerin tespit edilmesi durumunda sehven yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
  7. Başvuruları kabul edilen personelin yerleştirme işlemleri hizmet süresine göre en yüksek olandan başlayarak hizmet süresinde eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak yapılacaktır.


Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24/03/2015 tarihli ve 2442 sayılı Yönergesine istinaden; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi” doğrultusunda;  657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4. Maddesi’nin (A) bendine göre istihdam edilen Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personel’in, “2017 Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Atama ve Yer Değişikliği” başvuruları 01/06/2017-30/06/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.             

            Bilgi ve gereğini arz ederim.


SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELİN 2017 HAZİRAN-
TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI ATAMALARINA ESAS MÜNHAL YER LİSTESİ
UNVANKARABÜK H.S.M.Halk Sağ.Lab.Karabük TSMSafranbolu TSMYenice TSMOvacık TSMEskipazar İlçe Entegre D.H.Eflani İlçe Entegre D.H.
AVUKAT1
BİLGİSAYAR İŞLT.2
ŞEF11
ŞOFÖR11
HİZMETLİ142
V.H.K.İ.101111112
MEMUR2211111
MÜHENDİS (İnşaat)1
MÜHENDİS (Makina)1
MÜHENDİS (Elektronik)1
MÜHENDİS (Elek.-Elektronik)1
TEKNİKER (Bilgisayar)1
TEKNİKER (Makine)1
TEKNİSYEN (Sıhhi Tesisat)1
TEKNİSYEN (Makine)1
AYNİYAT SAYMANI11