Hakkımızda
09 Ekim 2017

Misyonumuz

Halkımızın Sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumunun geliştirdiği sağlık politikalarını ve etkinlikleri yürütmek.
Çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde,etkili iletişim,yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan bir kurum olmak.
Koruyucu sağlık hizmetlerini halkımız için ulaşılır ve bilinir kılmak.Yapacağı çalışmalar ile Sağlık çalışanlarının halkımızın her an yanında olacağını hissettirmek.
Dengeli ve yeterli beslenme,hareketli yaşam,sigara ve madde kullanımının önlenmesi,temiz içme ve kullanma suyu,çevre sağlığı,kanser,kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi,bağışıklama,cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında dünya standarlarında hizmet vermek.
Çalışma koşullarının düzeltilmesi,işin yarattığı stres faktörlerinin azaltılarak,çevrenin ve işin insanın yaşamına olumlu katkılarının ortaya çıkarılmasını sağlamak.
Toplumun sağlık konusunda bilinçlilik durumunun artılılmasına yönelik eğitim ve tanıtım çalışmalarını yürütmek.
 
Vizyonumuz
Halk sağlığı alanında çalışmalarıyla ulusal olarak örnek gösterilen bir kurum olup, ülkemizin halk sağlığı  çalışmalarında uluslar arası düzeydeki prestijine katkıda bulunmak.