Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
28 Şubat 2018

       Performans İtiraz Komisyonu  Çalışma Usul ve Esasları  gereği aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları KDS’ de ilgili ay için tespit edilen performans verilerinin Bakanlıkça sabitlenmesini takip eden ilk iş günü içerisinde itiraz dilekçelerini ve eklerini bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezlerine ulaştıracaklar ve  Toplum Sağlığı Merkezleri de Aile Hekimleri tarafından gönderilen itiraz dilekçeleri, ekleri ile birlikte Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından incelenerek eksik belgeler tamamlandıktan sonra TSM görüş ve detaylı raporlar (KDS raporları) eklenerek aynı gün içerisinde ivedilikle Halk Sağlığı Müdürlüğüne  ulaştırılacaktır. 
Karabük İl Sağlık Müdürlüğümüz web sitesinde Performans Çizelgesi yayınlanacak olup,  ayrıca Şubemiz tarafından eksik belgeler için tekrar iletişime  geçilmeyecektir.

Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usul ve Esasla-Ustyazi.

Performans İtiraz Komisyonu