"Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" hakkında duyuru
28 Şubat 2018

     
          Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli yürütülmesi ve hizmet sürümünde  aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" konulu 2017/21 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuş olup; söz konusu genelge hükümlerine göre işlem tesis edilecektir. Genelgeye ulaşmak için tıklayınız...