S.B.Ü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
28 Şubat 2018

SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 5 Mart - 23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru tarihleri 8 Ocak – 20 Ocak 2018 ‘dir.
Başvuru yapmak isteyen katılımcılar http://khgm.saglik.gov.tr/DB/10/5122_sertifikali-egitim-p duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” kullanarak SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yapabilirler.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için;
Program Sorumlusu:   Roni Hammurabi DEMİR
Tel:                              0412 2580060 (3510)/ 05065737197
Mail:                            r.demir@saglik.gov.tr