Mesul Müdürlük Belgesi Güncelleme Eğitimi
28 Şubat 2018

Bakanlığımız tarafından 2018 yılı ilk çeyreğinde güncelleme eğitimi yapılması planlanmıştır. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce Mesul Müdürlük Belgesi almış ve  belge süresi 2018 yılı içerisinde bitenlerin yapılacak eğitime katılmaları için 31.01.2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.