Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi ile İlgili İtiraz Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Sonuçları
01 Mart 2018


İtiraz Başvuruları Değerlendirme Komisyonunun İncelemesi Neticesinde Sınava Girmeye Hak Kazananların Güncellenmiş Listesi

Sınava Girmeye Hak Kazananların Güncellenmiş Listesi.pdf


İtiraz Başvuruları Değerlendirme Komisyonunun İncelemesi Neticesinde Sınava Girmeye Hak Kazanamayanların Güncellenmiş Listesi

Sınava Girmeye Hak Kazanamayanların Güncellenmiş Listesi.pdf


NOT: Kabul olarak yayınlanan liste sınava katılmaya hak kazananların listesidir.Taşeron İşçilerimizin kadroya geçişindeki kesin liste değildir. Yapılacak sınav haricinde, arşiv soruşturması neticesinde kayda rastlananlar ile ilgili Bakanlığımız Arşiv Araştırma Komisyonu tarafından değerlendirme yapılacak olup ; Kesin sonuçlar sürecin tamamlanması ile açıklanacaktır. 

İtiraz başvuruları sonucunda itirazı kabul veya Red edilenler için KABUL / RED nedenleri kişilere, açıklamaları ile birlikte elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile tebliğ edilmektedir.