Karabük İli Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (Askom) Toplantı Kararları
08 Mart 2018

Karar No          : 01

Toplantı Tarihi: 22.02.2018


            22.02.2018 tarihinde saat 14.00’da İl Sağlık Müdürlüğünde, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet SARI başkanlığında, İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapılmış olup aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1-Anne ölümlerinin önlenmesi amacıyla risk altında bulunan gebelerin yataklı tedavi kurumlarına ulaştırılmasında azami ölçüde dikkat edilmesi, sosyal güvencesi olmayan gebelerin muayene ve konaklamalarında gerekli kolaylığın sağlanması,

2-İlimizde meydana gelebilecek terör, doğal afet ve çok kişinin etkilendiği kazalarda Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi tarafındanhızlı ve etkin şekilde koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla, OYS (Olay Yönetim Sistemi)’nin hastanelerdeki yatak doluluk oranını takip edebilmek ve nöbetçi hekim bilgisini sağlıklı alabilmek adına, Hastane Bilgi Yönetim Sistemine entegre edilmesi, USS’ye (Ulusal Sağlık Sistemi) iletilmesi ve veri akışının düzenli olarak hastaneler tarafından sağlanması için; söz konusu entegrasyon aşamalarının tamamlanarak Ulusal Sağlık Sistemine entegre olunması, ilimizdeki tüm kamu ve özel hastanelerin gerekli iş ve işlemleri ivedilikle tamamlaması,

3- Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 6. maddesinde; “Acil Yardım ambulanslarında en az 3 personelden oluşan ekip görev yapar. Ekipte en az bir hekim veya bir paramedik veya Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş modül eğitimlerini tamamlamış bir acil tıp teknisyeni ile diğer bir sağlık personeli ve şoför bulunur.” 3. maddesinde sağlık personeli;  Hekim, ambulans ve acil bakım teknikerleri (paramedik), anestezi teknikerleri, hemşireler, ebeler, toplum sağlığı memurları, acil tıp teknisyenleri ve anestezi teknisyenleri olarak tanımlanmıştır. Bu maddelere istinaden; il dışına hastanelerden yapılan hasta sevklerinde öncelikle Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi nakil ekipleri ambulanslarının görevlendirilmesi tüm nakil ekipleri görevde ise ihtiyaç halinde ilimiz Komuta Kontrol Merkezinin kararı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının nakil amaçlı görevlendirilmesi,

4- İlimizdeki Kamu ve özel tüm hastaneler kendilerine başvuran, ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul etmek, 112 acil ambulansları tarafından getirilecek vakalar için KKM talimatlarına göre acil servislerini hazırlamak, ilk değerlendirme ile gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak, stabilizasyonu sağlamak ve gerektiğinde sevkini yapmakla yükümlüdür.


            İlimiz Safranbolu Devlet Hastanesi ile KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında yapılan hasta sevklerinde herhangi bir anlaşmazlık yaşandığında; hasta mağduriyetinin önlenmesi ve 112’nin gereksiz meşgul edilmemesi adına, ilgili hastane Başhekimi veya gerektiğinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile iletişime geçilerek yaşanan anlaşmazlığın çözülmesi ve hastaneler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması,

             İlimiz Yenice Devlet Hastanesi, Eskipazar ve Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanelerinden İl merkezine yapılan sevklerde, sadece 112 KKM’ye bilgi verilerek hastanın il merkezine sevk edilmesi; sevk edilen hastane acil servisi tarafından da herhangi bir teyit ya da bilgilendirme telefonuna gerek görülmeksizin hastanın kabul edilmesi,

             5- İlimizde hastane nakil ekipleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları arasında yaşanılan sorunlarda öncelikle 112 Komuta Kontrol Merkezi Danışman Hekimine danışılması ve gerektiğinde 112 İl Ambulans Servisi Başhekiminin aranması, sorun çözülmediği takdirde İl Sağlık Hizmetleri Başkanı ile iletişime geçilmesi,

            6- İlimiz hastanelerinin yoğun bakım tedavi şartlarına ve taburcu kurallarına titizlikle riayet etmesi,

            7- İlimiz Özel Medikar Hastanesinde randevusu olan ve evden hastaneye ambulans ile nakledilmesi gereken hastaların nakil işlemlerinde hasta mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilimizdeki tüm 112 ASH İstasyonları ile Hastane nakil ambulans ekiplerinin Komuta Kontrol Merkezinin talimatları doğrultusunda hareket etmeleri,

            8- İlimizdeki tüm 112 ASH İstasyonlarının yapmış oldukları hasta sevklerini Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek hastanın ön tanısına en uygun acil servise naklini sağlamaları,

Karara bağlanmıştır.

Bu toplantı sonucu alınan kararlar İl Sağlık Müdürlüğü ve ilimizdeki diğer sağlık kurumlarının internet sitelerinde yayınlanacak, 112 KKM ve istasyonları ile hastane acil servislerinde sağlık personelleri tarafından görünür bir yere asılacak ve ilgili servis yetkililerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.

ASKOM Toplantı Kararları_Ek_42874158.pdf