Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi
18 Nisan 2018

İlgili Kurum Bağlantı Linki : http://denizlism.gov.tr/TR,66444/biyosidal-urun-uygulayici-sertifikasi-egitimi.html


Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi


Müdürlüğümüzce  Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 14/15/16 Mayıs 2018 tarihleri arasında  Denizli  Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesisler toplantı salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi  yapılacaktır. 
        
Müracaatların, Denizli Sağlık  Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimine  dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Dilekçe ekinde diploma fotokopisi (en az ilkokul diploması) , nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 ( iki ) adet vesikalık fotoğraf  ve  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi kurs kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu  bulunacaktır. 

NOT:Ücretler T.C. Halk Bankası Kaleiçi Denizli Şubesi İban No:TR76 0001 2009 3190 0005 0000 16 hesaba 158 TL Para yatırılacak ve Banka dekontuna kişinin Adı Soyadı TC  numarası veya vergi numarası belirtilerek (yazdırılacak) yatırılacaktır.

(Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti 12 TL, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti 146 TL dir.)