Sıtma Algoritmaları
26 Nisan 2018

Bakanlığımız Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından Sıtma Vakalarına yaklaşım ve tedavilerine ilişkin bilgileri içeren ''Sıtma İlk Değerlendirme ve Vaka Yönetim Algoritması'' hazırlanmış olup; ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşım sağlanmıştır.

Sıtma Algoritmaları_Ek_44890410.pdf

Sıtma Algoritmaları_Ek_44890409.pdf