Yatağa Bağımlı Seçmen Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
08 Mayıs 2018

Yüksek Seçim Kurulu'nun 393 sayılı Kararı sonrasında 2018/14 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılarak Yatağa Bağımlı Seçmen Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunun düzenlenme kriterleri yeniden düzenlenmiştir. 

Genelge için Tıklayınız...

Yüksek Seçim Kurulu Kararı için Tıklayınız...
  
Ekler:

Ek-1 Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu için Tıklayınız...

Ek-2 Sağlık Rapor Formatı  için Tıklayınız...