Başasistanlık Sınavı
23 Temmuz 2018

359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 1'inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre,
Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır.
Söz konusu sınav hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımız internet sitesinde ulaşılmaktadır.
Bilgilerinize.