İlk Yardım Eğitimi
02 Ağustos 2018

26 – 27 Temmuz 2018 tarihlerinde ilimiz Sosyal Hizmet Merkezi İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev yapan 46 personele Müdürlüğümüzce Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalar, Yanık, Donma, Sıcak Çarpması, Kırık Çıkık, Burkulma Zehirlenme, Hayvan Isırmaları boğulmalarvb. konularında ilkyardım eğitimi verilmiştir. Söz konusu eğitimlerde kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması ve herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlayıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilk müdahaleyi yapabilmesi için gerekli donanım bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg